Mezinárodní obchodní právo

 

Naši právníci mají zkušenosti s poskytováním právních služeb v souvislosti s nejrůznějšími typy smluv a formami poskytování úvěrů v mezinárodním obchodu. Advokátní kancelář Duška & Svobodová poskytuje poradenství při mezinárodních transakcích, zejména při kupních smlouvách, smlouvách o dopravě, úvěrových smlouvách a různých formách smluv o obchodním zastoupení.

Naše právní poradenství se zaměřuje rovněž na zajištění předmětných transakcí, například formou bankovních záruk, stand-by akreditivů, dokumentárních akreditivů a performance bondů.

 

dsak