Právo Evropské unie

 

Advokátní kancelář Duška & Svobodová poskytuje svým klientům právní služby v různorodých oblastech práva Evropské unie, zejména v oblasti regulovaných trhů, hospodářské soutěže, právní úpravy elektronických komunikací, mezinárodního obchodu a ochrany spotřebitele.

V rámci uvedených právních oblastí jsme rovněž připraveni zastupovat naše klienty v řízeních před Evropskou komisí, Evropským soudem první instance a Evropským soudním dvorem.

 

dsak