Právo duševního vlastnictví

 

Advokátní kancelář Duška & Svobodová poskytuje právní služby v různorodých oblastech práva duševního vlastnictví, zejména v otázkách ochranných známek, autorského práva, označení původu výrobků, patentů, průmyslových a užitných vzorů včetně zastupování klientů v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a v soudních řízeních.

Poradenství poskytujeme rovněž v oblastech souvisejících s právem duševního vlastnictví, například ve věcech reklamy, doménových jmen či v otázkách souvisejících s obchodním tajemstvím a ochranou spotřebitele. Naši právníci jsou připraveni jak zpracovat tak i vyjednávat o různých typech smluv, například smluv o ochraně důvěrných informací, licenčních smluv, smluv o výzkumu nebo smluv o převodu technologií.

 

dsak