Právo informačních a komunikačních technologií

 

Právníci advokátní kanceláře Duška &Svobodová mají v této oblasti rozsáhlé znalosti a zkušenosti zahrnující zejména licence k počítačovým programům, implementace, údržbu a podporu počítačových programů, systémovou integraci, outsourcing, e-commerce, problematiku elektronického podpisu, doménových jmen a ochrany osobních údajů. Poskytujeme právní poradenství poskytovatelům, dodavatelům i zákazníkům informačních technologií.

Naše poradenství spočívá zejména v koncipování smluvní dokumentace včetně vzorových smluv k informačním technologiím, účasti na jednáních, právní pomoci při vyjednávání, zpracování rozborů k nejrůznějším otázkám týkajícím se informačních a komunikačních technologií a zastupování klientů v soudních i rozhodčích řízeních.

 

dsak