Hospodářská soutěž

 

V oblasti práva hospodářské soutěže poskytujeme právní poradenství klientům s dominantním postavením na trhu České republiky při různých typech chování v hospodářské soutěži, jakož i právní poradenství v souvislosti s kartelovými dohodami a při posuzování jednání soutěžitelů ve shodě, jehož výsledkem by mohlo být omezení nebo zkreslení hospodářské soutěže.

 Ve věcech soutěžního práva poskytuje advokátní kancelář Duška & Svobodová svým klientům rovněž právní služby při zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, národními soudy i evropskými institucemi. V rámci práva hospodářské soutěže mají naši právníci značné zkušenosti a znalosti také v oblasti ochrany spotřebitelů a nekalé soutěže.

 

dsak