Pracovní právo

 

Advokátní kancelář Duška &Svobodová poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva. Naše právní služby zahrnují zejména přípravu pracovních smluv, manažerských dohod, vnitřních zaměstnaneckých předpisů a metodických příruček, konkurenčních doložek v pracovních a manažerských smlouvách, poradenství při ukončení a hromadném ukončování pracovních poměrů zaměstnanců nebo převádění zaměstnanců k jinému zaměstnavateli.

 Naši právníci se rovněž zaměřují na mzdovou problematiku, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, právo zaměstnanců na soukromí, otázky spojené s mateřskou dovolenou a pracovní neschopností, pracovními náhradami či zajištěním obchodního tajemství a duševního vlastnictví.

 

dsak