Občanské právo

 

V oblasti občanského práva poskytujeme klientům právní služby v souvislosti s koncipováním různorodé smluvní dokumentace a zajišťovacích prostředků. Právníci advokátní kanceláře Duška & Svobodová mají v této oblasti rozsáhlé znalosti a zkušenosti, které zahrnují zejména náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, ochranu osobnosti a vlastnické a nájemní vztahy. Naši právníci mají rovněž značné zkušenosti se zastupováním klientů v různých občanskoprávních soudních řízeních

 

dsak