Právo veřejných zakázek

 

Advokátní kancelář Duška & Svobodová poskytuje v této právní oblasti komplexní právní poradenství zadavatelům i dodavatelům. Naše právní služby pro zadavatele spočívají zejména ve zpracovávání zadávacích dokumentací včetně detailních smluvních podmínek, vyplňování povinně uveřejňovaných oznámení (formulářů), poradenství v rámci posuzovací a hodnotící činnosti, zavádění metodik výběrových řízení, vypořádání se s námitkami, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, dohledu nad realizací veřejných zakázek, provádění auditů zadávání veřejných zakázek a řešení konkrétních krizových situací a problémů v této oblasti. Dodavatelům poskytujeme právní pomoc při zpracování jejich nabídek, komunikaci se zadavateli, podání námitek a zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Navíc, JUDr. Marianna Svobodová pravidelně v této oblasti přednáší a je akreditovanou lektorkou Ministerstva pro místní rozvoj pro veřejné zakázky a koncese a lektorkou Institut státní správy.

 

dsak