Obchodní právo

 

Kromě koncipování různorodé smluvní dokumentace včetně vzorových smluv, účasti na jednáních a poradenství při jednáních, pomáháme našim klientům při řízení jejich již existujících obchodních vztahů. Právníci advokátní kanceláře Duška & Svobodová mají rovněž rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v řízeních týkajících se obchodních smluvních a odpovědnostních závazků včetně vymáhání pohledávek v soudních i rozhodčích řízeních.

V oblasti obchodní práva se dále zaměřujeme na právní poradenství v souvislosti s nejrůznějšími způsoby korporačních transakcí, jako jsou například akvizice obchodních společností. Stejně tak poskytujeme právní služby v oblasti prodeje a nájmů podniků či jejich částí a prodeje obchodních podílů a akcií.

 

dsak