DSAK_04m.jpg

Mgr. Pavel Duška - společník

 

 

 

duska@dsak.cz

Profesní zkušenosti
Duška & Svobodová advokátní kancelář, Praha (2004 – současnost)
Fiala, Profous, Maisner & spol., advokátní kancelář, Praha (2001 – 2004)
Pečený & Zeman, advokátní kancelář, Praha (1997 – 2001)

Vzdělání
Multilaw Academy, Quebec, Kanada (2003) – komparativní studium anglo-amerického právního systému a evropského kontinentálního právního systému
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (1997)

Členství v profesních organizacích
Česká advokátní komora (1997 – současnost)

 

 

DSAK_05m.jpg

JUDr. Marianna Svobodová - společník

 

svobodova@dsak.cz

Profesní zkušenosti
Duška & Svobodová advokátní kancelář, Praha (2004 – současnost)
Fiala, Profous, Maisner & spol., advokátní kancelář, Praha (2000 – 2003)

Vzdělání
T.M.C. Asser Instituut, Asser College Europe, Haag, Nizozemské království (2004) – postgraduální studium práva Evropské unie, mezinárodního obchodního práva, práva Světové obchodní organizace a práva mezinárodní obchodní arbitráže
Právnická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň (JUDr. v r. 2003)
Multilaw, Hamburg, Německo (2002) – mezinárodní bankovní právo a právo Evropské unie
Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (Mgr. v r. 1999)

Členství v profesních organizacích
Česká advokátní komora (2000 – současnost)
Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
Akreditovaný lektor Ministerstva pro místní rozvoj pro veřejné zakázky a koncese 

 

 

dsak